მოგესალმებით "ესკოს" ვებ-გვერდზე

სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
 

"ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა" (ესკო) ფუნქციონირება 2006 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო. ესკო ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში სხვა ენერგოსუბიექტებთან საერთო კონტექსტში განიხილება და ენერგოსისტემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ლიკვიდურ რგოლს წარმოადგენს. ესკოს ფუნქციური და საკადრო რესურსის მონაწილეობით, საქართველო გვევლინება ელექტროენერგიის ექსპორტიორ ქვეყნად, ხოლო ქართული ელექტროენერგეტიკული სისტემა ქვეყნის ეკონომიკისათვის ფართო სამომავლო პერსპექტივების მქონე სფეროა.

სისტემის კომერციული ოპერატორის ფუნქციები:

 

სრულად...

საქმიანობის მიმართულებები:

 

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი:

2016 წლის ივლისი
ესკო-დან შესასყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი: 8.9253454 თეთრი/კვტ.სთ
[სრული მონაცემები...]
დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი: 1.17 თეთრი/კვტ.სთ
[სრული მონაცემები...]

ესკო საინფორმაციო:

17 აგვისტო 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის ივნისის თვის კორექტირება ანგარიშსწორების ბაზაში

2016 წლის ივნისის თვის ანგარიშსწორების ბაზაში განხორციელდა კორექტირება. შეიცვალა ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, რომელმაც 10.6246635 თეთრი/კვტ.სთ შეადგინა

17 აგვისტო 2016 :: ესკო საინფორმაციო

სამუშაო შეხვედრა ბაქოში

29 ივლისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა მონაწილეობა მიიღო ბაქოში გამართულ - საქართველოს, აზერბაიჯანისა და რუსეთის ენერგეტიკული კომპანიების სამმხრივ შეხვედრაში ...

15 აგვისტო 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის ივლისის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2016 წლის ივლისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 25 408 382.4 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების...

26 ივლისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

ცვლილებები სტანდარტულ პირობებში

„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, როგორც სტანდარტული პირობები, ასევე მასში განხორციელებული ყველა ცვლილება და დამატება, მის ძალაში შესვლამდე...

14 ივლისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის ივნისის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2016 წლის ივნისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 25 493 239.5 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში...

27 ივნისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

კვალიფიციურ საწარმოს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ

2016 წლის 21 ივნისიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანი“,...