მოგესალმებით "ესკოს" ვებ-გვერდზე

სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
 

"ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა" (ესკო) ფუნქციონირება 2006 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო. ესკო ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში სხვა ენერგოსუბიექტებთან საერთო კონტექსტში განიხილება და ენერგოსისტემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ლიკვიდურ რგოლს წარმოადგენს. ესკოს ფუნქციური და საკადრო რესურსის მონაწილეობით, საქართველო გვევლინება ელექტროენერგიის ექსპორტიორ ქვეყნად, ხოლო ქართული ელექტროენერგეტიკული სისტემა ქვეყნის ეკონომიკისათვის ფართო სამომავლო პერსპექტივების მქონე სფეროა.

სისტემის კომერციული ოპერატორის ფუნქციები:

 

სრულად...

საქმიანობის მიმართულებები:

 

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი:

2016 წლის სექტემბერი
ესკო-დან შესასყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი: 10.1199242 თეთრი/კვტ.სთ
[სრული მონაცემები...]
დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი: 11.303 თეთრი/კვტ.სთ
[სრული მონაცემები...]

ესკო საინფორმაციო:

21 ოქტომბერი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

ინფორმაცია კვალიფიციურ საწარმოს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ.

2016 წლის 20 ოქტომბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მარნეულჰესი 1931“,...

12 ოქტომბერი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის სექტემბრის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2016 წლის სექტემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 96 078 860 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების...

4 ოქტომბერი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

ინფორმაცია კვალიფიციურ საწარმოს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ.

2016 წლის 30 სექტემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „საგურამო ენერჯი“,...

26 სექტემბერი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

ინფორმაცია კვალიფიციურ საწარმოს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ.

2016 წლის 26 სექტემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „თელასი“, როგორც...

21 სექტემბერი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

2016 წლის 21 სექტემბერს გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160025348), რომლის შესყიდვის ობიექტია ოფისის სარემონტო სამუშაოები...

13 სექტემბერი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის აგვისტოს თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2016 წლის აგვისტოს თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 30 348 692.7 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში...