მოგესალმებით "ესკოს" ვებ-გვერდზე

სს ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი
 

"ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა" (ესკო) ფუნქციონირება 2006 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო. ესკო ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში სხვა ენერგოსუბიექტებთან საერთო კონტექსტში განიხილება და ენერგოსისტემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ლიკვიდურ რგოლს წარმოადგენს. ესკოს ფუნქციური და საკადრო რესურსის მონაწილეობით, საქართველო გვევლინება ელექტროენერგიის ექსპორტიორ ქვეყნად, ხოლო ქართული ელექტროენერგეტიკული სისტემა ქვეყნის ეკონომიკისათვის ფართო სამომავლო პერსპექტივების მქონე სფეროა.

სისტემის კომერციული ოპერატორის ფუნქციები:

 

სრულად...

საქმიანობის მიმართულებები:

 

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი:

2016 წლის ივნისი
ესკო-დან შესასყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი: 10.6215853 თეთრი/კვტ.სთ
[სრული მონაცემები...]
დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი: 1.17 თეთრი/კვტ.სთ
[სრული მონაცემები...]

ესკო საინფორმაციო:

26 ივლისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

ცვლილებები სტანდარტულ პირობებში

„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, როგორც სტანდარტული პირობები, ასევე მასში განხორციელებული ყველა ცვლილება და დამატება, მის ძალაში შესვლამდე...

14 ივლისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის ივნისის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2016 წლის ივნისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 25 493 239.5 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში...

27 ივნისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

კვალიფიციურ საწარმოს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ

2016 წლის 21 ივნისიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანი“,...

15 ივნისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

2016 წლის მაისის თვის ანგარიშსწორების მაჩვენებლები

2016 წლის მაისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 18 337 033.20 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში...

10 ივნისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

10 ივნისს ესკოს მონაწილეობით ხელი მოეწერება მემორანდუმს

ესკოს მონაწილეობით ხელი მოეწერება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდს, სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ენერგეტიკის სამინისტროს შორის ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს ...

9 ივნისი 2016 :: ესკო საინფორმაციო

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის კორექტირება

გაკორექტირდა 2016 წლის მარტისა და აპრილის საანგარიშო თვეებში ესკოს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, რომელმაც მარტის თვეში - 8.2131922 თეთრი/კვტ.სთ, ხოლო აპრილში...